En introduksjon til Ayurveda

Ayurveda er et av verdens eldste medisinske systemer og antas å ha røtter over 5000 år tilbake. Oversatt betyr Ayurveda ”kunnskap om livet”, og en velkjent legende forteller om at Indias største vismenn dro til Himalaya fjellene for å meditere over hemmelighetene til god helse og et langt liv. Under dyp meditasjon skal vismennene ha observert universets rytmer, og den energien som alt som eksisterer er et resultat av. Disse innsiktene er det som danner grunnlaget for Ayurveda, et system som gjennom de neste tusentalls årene ble videreutviklert og videreført muntlig, før det ble nedskrevet i år 1000 f.Kr.

 

En helhetlig tilnærmelse
Ayurveda er en helhetlig vitneskap, som presiserer at sinn, kropp og sjel fungerer som ett. Det betyr at dersom du er syk på et område, kan det påvirke deg på andre områder. Ayurveda er først og fremst opptatt av å opprettholde god helse. Derfor er den forebyggende siden av ayurveda er derfor sterkest vektlagt, og hjelper oss å forstå hvordan vi skal unngå sykdom gjennom riktig ernæring, livsstil, meditasjon og yoga. Allikevel er det mye å hente innenfor ayurveda dersom en først har blitt syk, og i slike tilfeller vil den ayurvediske medisinen oppfordre til å finne roten til problemet, heller enn å behandle symptomene.

IMG_5006.JPG

 Fem Elementer

I følge Ayrveda er alt i universet satt sammen av fem ulike elementer; eter, luft, ild, vann og jord. Det første elementet eter kan beskrives som rom, eller ”tomrom”. Det er et element som ikke kan sees, men som fyller alt som ikke er luft, ild, vann eller jord. Luft i følge ayervda er det som er dynamisk og bevegelig, og styrer alle indre og ytterlige bevegelser. Når luften beveger seg skapes det friksjon, eller varme. Da får oppstår elementet ild. Ilden viser seg i alt som er varmt eller brennende, og i kroppen er ilden representert som kroppstemperaturen og fordøyelsessystemet. Ut fra varme kommer det fuktighet, som igjen fortetter seg og blir til vann. Vannelementet viser seg i kroppen i blodet vårt, og i væskene i og rundt hver eneste celle. Det siste elementet jord, er det mest kompakte elementet. Jord en fast og sørger for stabilitet, uforanderlighet og ubøyelighet. I kroppen tilsvarer det vev, ben, tenner og cellestruktur.

 

Doshaene
I kroppen vår blir de fem elementene til biologiske elementer, og grupperes videre i tre energier kalt for doshaer.
- Vata-Dosha består av luft og eter
- Pitta-Dosha består av ild og litt vann
- Kapha- Dosha består av jord og vann

Ettersom at kroppen vår består av alle de fem elementene, finnes også alle de tre doshaene i hver enkelt menneskekropp. Allikevel er det som regel slik at det er en eller to doshaer som dominerer hos hver enkelt person. Det er mulig å ha en jevn fordeling av alle de tre doshaene, men dette er heller sjeldent. For å finne ut hvilken dosha som dominerer i din kropp, bør du oppsøke en ayurvedisk lege som vil gjennomgå en rekke ulike tester og spørsmål med deg. Dersom ikke du har tilgang til en ayurvedisk doktor kan du også finne frem til mye på egenhånd, da det er mye informasjon og tester tilgjengelig fra gode kilder på nettet. For eksempel denne testen fra Banyan Botanicals.

 

Dosha betyr ”feil”, og grunnen til dette er vel kanskje at den dominerende doshaen i kroppen indikerer at det er for mye av akkurat dette elementet. Dersom ikke vårt dominante dosha blir holdt i sjakk, vil dette være det første til å vokse og skape større ubalanse. Ubalanse i kroppen over lengre tid vil ofte føre til sykdom, og god helse er derfor avhengig av at vi holder doshaene i balanse. For å kunne styrke vår egen helse og forholde oss til doshaene, er det essensielt å vite mer om hva som karakteriserer hvert enkelt dosha. Her er en enkel oversikt:


Vata-Dosha
- Egenskapene til luft og eter- lett, tørr, klar, aktiv og kald.
- Karakterisert ved en lett benbygning, lite kroppsfett, lett søvn, tørr hud og tørt hår.
- Har du vata som din dominerende dosha er du gjerne aktiv, kreativ, livlig, tenker og handler raskt, har høy arbeidsmoral, fleksibel og tilpasningsdyktig, men til tider ubesluttsom

Pitta- Dosha
- Egenskapene til ild og litt vann- varm, skarp, brennende, og sur.
- Karakterisert hos mennesker ved en normal benbygning og kroppsvekt, godt stoffskifte og god fordøyelse, mye energi.
- Har du pitta som din dominerende dosha er du en fokusert og organisert person. En sunn pitta-kroppstype er viljesterk, foretaksom, ambisiøs, logisk og har god hukommelse.
 

Kapha-Dosha
- Egenskapene til jord og vann- tung, fast, kjølig, langsom, myk og fuktig.
- Personer med en kapha kroppstype er ofte kraftig bygd, er rolige, og misliker for mye aktivitet og endring.
- Spesielle karakteristikker for Kapha er sjenerøsitet og rolig natur, kjærlig, tilfreds, romantisk, snakker langsomt og omhyggelig, god intelligens og glemmer sjeldent.

IMG_4899.JPG

Kilder: «Eat Right for Your Body Type» av Anjum Anand

«Pukka»  av Sebastian Pole